تبلیغات
لیگ فوتسال خضــری - افتتاحیه لیگ ...

لیگ فوتسال خضــری

پایگاه اطلاع رسانی لیگ فوتسال خضــری (جام ولایت)

 

درباره وبلاگ


جهــت ارتـبـاط بـا نویسنده سـایـت و مسئولین برگزاری رقابت ها از ایمیل زیر استفاده کنید:
futsal_khezridb@yahoo.com

نویسنده

نظر سنجی

میزان رضایت شما از نحوه برگزاری اولین دوره ی لیگ فوتسال در بخش نیمبلوک تا چه حدی است؟

آمار سایت

Support By ARiA

افتتاحیه لیگ ...


وعده ما ساعت 9:00 شب ، سالن ورزشی غدیر

برنامه بازی های هفته ی اول رقابت ها :

پنجشنبه : 20 مرداد 1390 ؛ ساعت 22:00 ؛ 
شهرداری نیم بلوک - امید بهزیستی خضری
جمعه : 21 مرداد 1390 ؛
پیام نور خضری - تیم دشت بیاض=> ساعت 21:00   گـریمـنـج "الـف" - گـریـمـنـج "ب"=> ساعت 22:00
بـسیـج خضــری - تیــم دهشـک
=> ساعت 23:00
"بصیرت" این هفته استراحت دارد!