تبلیغات
لیگ فوتسال خضــری - برنامه بازی های هفته ششم و هفتم

لیگ فوتسال خضــری

پایگاه اطلاع رسانی لیگ فوتسال خضــری (جام ولایت)

 

درباره وبلاگ


جهــت ارتـبـاط بـا نویسنده سـایـت و مسئولین برگزاری رقابت ها از ایمیل زیر استفاده کنید:
futsal_khezridb@yahoo.com

نویسنده

نظر سنجی

میزان رضایت شما از نحوه برگزاری اولین دوره ی لیگ فوتسال در بخش نیمبلوک تا چه حدی است؟

آمار سایت

Support By ARiA

برنامه بازی های هفته ششم و هفتم

تذکر : تمامی بازی ها در تاریخ های تعیین شده برگزار خواهند شد و چنانچه بازی های یک هفته بنا به دلایلی لغو شد به هفته بعد موکول خواهد شد؛

__________________________________________________
هفتــه ششـم (8 مهــرماه 1390)


ساعت => 4 عصر  شهرداری نیم بلوک - دهشـــک
ساعت => 5 عصر  بصیرت - کرقند
ساعت => 6 عصر پیام نور - گریمنج
ساعت => 7 شب امید بهزیستی - المهدی گریمنج
ساعت => 8 شب مهدیس خوگ - دشت بیـــاض
"بسـیــج خضری " ایــن هــفــتــه اســتــراحـــت دارد؛
__________________________________________________________________________
هفتــه هفتــم (15 مهــرماه 1390)

ساعت => 4 عصر  بصیــرت - دشت بیاض
ساعت => 5 عصر  بسیج خضری - شهرداری نیم بلوک
ساعت => 6 عصر مهدیس خوگ - بسیج کرقند
ساعت => 7 شب امید بهزیستی - گریمنج
ساعت => 8 شب پیــام نــور - المهدی گریمنج
"دهشک" ایــن هــفــتــه اســتــراحـــت دارد؛