تبلیغات
لیگ فوتسال خضــری - نتایج هفته هفتم رقابت ها

لیگ فوتسال خضــری

پایگاه اطلاع رسانی لیگ فوتسال خضــری (جام ولایت)

 

درباره وبلاگ


جهــت ارتـبـاط بـا نویسنده سـایـت و مسئولین برگزاری رقابت ها از ایمیل زیر استفاده کنید:
futsal_khezridb@yahoo.com

نویسنده

نظر سنجی

میزان رضایت شما از نحوه برگزاری اولین دوره ی لیگ فوتسال در بخش نیمبلوک تا چه حدی است؟

آمار سایت

Support By ARiA

نتایج هفته هفتم رقابت هابصیــرت 3 - 0 دشت بیاض
(عدم حضور تیم دشت بیاض)
***********#*#*#*#**#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#**********
بسیج خضری 4 - 4 شهرداری نیم بلوک
***********#*#*#*#**#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#**********
بسیج کرقند 8 - 2 مهدیس خوگ
***********#*#*#*#**#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#**********
گریمنج 3 - 2 امید بهزیستی
***********#*#*#*#**#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#**********
پیام نور خضری 8 - 1 المهدی گریمنج