تبلیغات
لیگ فوتسال خضــری - برنامه بازی های هفته نهم رقابت ها

لیگ فوتسال خضــری

پایگاه اطلاع رسانی لیگ فوتسال خضــری (جام ولایت)

 

درباره وبلاگ


جهــت ارتـبـاط بـا نویسنده سـایـت و مسئولین برگزاری رقابت ها از ایمیل زیر استفاده کنید:
futsal_khezridb@yahoo.com

نویسنده

نظر سنجی

میزان رضایت شما از نحوه برگزاری اولین دوره ی لیگ فوتسال در بخش نیمبلوک تا چه حدی است؟

آمار سایت

Support By ARiA

برنامه بازی های هفته نهم رقابت ها

جمعـــه 29 مهـــرمــــاه 1390

ساعت 4 عصر
،،، دشت بیاض - گریمنج ،،،
ساعت 5 عصر ،،، مهدیس خوگ - شهرداری نیم بلوک ،،،
ساعت 6 شب ،،، امید بهزیستی - بسیج کرقند ،،،
ساعت 7 شب ،،، بسیج خضری - بـصـیــرت ،،،
ساعت 8 شب
،،، دهشک - پیام نور ،،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
"المهدی گریمنج" این هفته استراحت دارد؛
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،